Ibrahim Baylan träffar Bangladeshs energiminister

Den 12 maj besöker Bangladeshs energi- och mineralminister Nasrul Hamid Sverige för att möta samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan och ta del av svenska lösningar och erfarenheter inom energiområdet. Med sig har han en företagsdelegation och representanter från departement och myndigheter.

Syftet med besöket av Bangladeshs energi- och mineralminister Nasrul Hamid är att stärka relationerna mellan Sverige och Bangladesh, att främja ett ökat handelsutbyte mellan länderna och att bidra till utvecklingen och spridningen av koldioxidsnåla energitekniker.

– Jag ser fram emot att utbyta erfarenheter inom energi- och klimatfrågor med minister Nasrul Hamid. Vi kommer att prata om hur svensk teknik och svenska lösningar kan stödja Bangladesh i deras utveckling mot att ge fler tillgång till energi, och göra det på ett hållbart sätt, säger samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan.

Utöver bilaterala överläggningar inviger ministrarna Ibrahim Baylan och Nasrul Hamid också ett rundabordssamtal där Energimyndigheten och svenska företag diskuterar ett ökat näringslivssamarbete med den bangladeshiska delegationen. Energi- och mineralminister Nasrul Hamid och den bangladeshiska delegationen besöker bland annat Norra Djurgårdsstaden i Stockholm, Svenska kraftnät i Sundbyberg och ABB i Västerås.

För mer information kontakta tf. pressekreterare Jens Petersen.

Kontakt

Jens Petersen
Tf. pressekretererare hos samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan
Mobil 070-293 69 35

Relationen mellan Sverige och Bangladesh

Sverige var ett av de första länderna som erkände Bangladesh när det blev självständigt 1971 och har haft diplomatiska förbindelser sedan dess. Bangladesh har haft en stark ekonomisk tillväxt de senaste åren.