Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Instrument för att mäta jämställdhet i utbildning och hälsa ska tas fram

Publicerad

I november 2016 presenterade regeringen två nya jämställdhetspolitiska delmål för jämställd utbildning och jämställd hälsa. Nu får Statistiska centralbyrån (SCB) i uppdrag att ta fram indikatorer för de nya delmålen.

Syftet med delmålen är att ge ett större fokus kring områdena utbildning och hälsa i regeringens arbete med jämställdhetspolitiken i stort. Delmålen kompletterar de tidigare delmålen om en jämn fördelning av makt och inflytande, ekonomisk jämställdhet, en jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet samt delmålet om att mäns våld mot kvinnor ska upphöra.

Statistiska centralbyrån får i uppdrag att ta fram indikatorer för de nya delmålen. För de tidigare delmålen finns redan indikatorer. Indikatorerna ska presenteras på SCB:s hemsida.

– Regeringens övergripande mål för jämställdhetspolitiken är att män och kvinnor ska ha samma makt att forma samhället och sina liv. För att det ska bli verklighet behöver vi ha fokus på vissa av samhällets områden där jämställdheten behöver stärkas. Nu när utbildning och hälsa är nya fokusområden behöver vi också statistiska instrument för att kunna följa upp arbetet och se var och hur samhällets insatser för jämställdhet gör nytta, säger jämställdhetsminister Åsa Regnér.

Uppdraget gavs till SCB under torsdagens regeringssammanträde och ska redovisas till Regeringskansliet senast den 31 januari 2018.

Presskontakt

Victor Harju
T.f. pressekreterare hos barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér.
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.