Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson till Bryssel för RIF-råd

I morgon den 18 maj deltar justitie- och migrationsminister Morgan Johansson på rådet för rättsliga och inrikes frågors möte i Bryssel.

Under mötet kommer deltagarna bland annat att få ta del av en lägesrapport om hur tillämpningen av principerna om ansvar och solidaritet fortlöper. Ministrarna kommer också att diskutera EU:s prioriteringar i kampen mot grov och organiserad brottslighet för år 2018–2021 samt hur man kan stärka EU:s gemensamma kamp mot terrorism.

Kontakt

Sofie Rudh
Pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Telefon 08- 405 27 37
Mobil 072-5457421
e-post till Sofie Rudh