Kriminalisering av deltagande i en terroristorganisation

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson har i dag gett en utredare i uppdrag att lämna förslag om ett särskilt straffansvar för den som deltar i eller på annat sätt stöder en terroristorganisation.

Ladda ner:

I uppdraget ingår också bland annat att ta ställning till om det bör straffbeläggas att rekrytera till eller finansiera sådan brottslighet.

Skyddet för grundläggande fri- och rättigheter ska noga beaktas och de förslag som lämnas ska vara förenliga med t.ex. föreningsfriheten.

Uppdraget ska redovisas senast den 15 december 2017.

Utredare blir Stefan Johansson, justitieråd i Högsta domstolen.