Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Läkemedelsöverenskommelse klar: 25,9 miljarder till landstingen och tydliga planeringsförutsättningar till 2019

Publicerad Uppdaterad

Staten och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har tecknat en överenskommelse om ersättningen för läkemedelsförmånerna med mera för 2017. Beloppet som fördelas till landstingen baseras bland annat på Socialstyrelsens prognoser för läkemedelskostnader.

I november 2016 tillsattes en utredning för att göra en övergripande översyn av dagens system för finansiering, subvention och prissättning av läkemedel. Målet är ett långsiktigt system som möjliggör en samhällsekonomiskt effektiv användning av läkemedel och som följer den etiska plattform som gäller inom hälso- och sjukvården.

Mot bakgrund av översynen har Regeringen och SKL enats om att ha så långsiktiga förutsättningar som möjligt innan nya former för finansiering, subvention och prissättning kan finnas på plats. I överenskommelsen regleras därför inte bara 2017 års läkemedelskostnader, utan en tydlig inriktning ges också för de kommande överenskommelserna för 2018 och 2019.

– Genom att vi nu är överens om en inriktning som gäller för flera år får landstingen och sjukvården mer långsiktiga planeringsförutsättningar, säger tf sjukvårdsminister Annika Strandhäll.

– Det är bra att vi nu har tydliga förutsättningar flera år framåt, i väntan på resultatet av den läkemedelsutredning som pågår, säger Anders Henriksson, 1:e vice ordförande, SKL.

Överenskommelsen i siffror:

  • 23,4 miljarder kronor ersätter landstingens kostnader för läkemedelsförmånerna.

  • 1,6 miljarder kronor sammanlagt för vissa läkemedel förskrivna enligt smittskyddslagen, vissa överföringar av läkemedel till slutenvården, vissa överföringar av förbrukningsartiklar samt visst bidrag för dosdispensering av läkemedel.

  • 858 miljoner kronor för läkemedel mot Hepatit C förskrivna enligt Smittskyddslagen, motsvarande 70 procent av den beräknade kostnaden.

  • Överenskommelsen innebär också att landstingen och staten ska dela på utfallet av den återbäring som gemensamt framtagna sidoöverenskommelser inom ramen för TLV:s arbete resulterar i. Under 2017 ska 70 procent av återbäringen tillfalla landstingen och 30 procent tillfalla staten. Landstingen får dock inte behålla rabatter i det fall enskilda landsting har genomfört förhandlingar med läkemedelsföretag för läkemedel som omfattas av överenskommelsen, dvs. förmånsläkemedel och vissa läkemedel förskrivna enligt smittskyddslagen. Under 2018 och 2019 ska 60 procent av återbäringen tillfalla landstingen och 40 procent tillfalla staten.

Presskontakt

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.