Peter Eriksson har entledigats, minister för internationellt utvecklingssamarbete

-

Bostads- och digitaliseringsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Lättare att få fram boenden vid omfattande tillströmning av asylsökande

Publicerad

Inom ramen för migrationsöverenskommelsen mellan regeringen och Alliansen har regeringen beslutat om en proposition som ska göra det lättare att snabbt få fram boenden vid omfattande tillströmning av asylsökande.

- Under hösten 2015 var det väldigt svårt att snabbt få fram boenden till asylsökande. Med det här beslutet är regeringen bättre rustade att hantera en sådan akut situation i framtiden, säger bostadsminister Peter Eriksson.

I propositionen föreslås att regeringen ges möjlighet att meddela undantag i plan- och bygglagen om tillströmningen av asylsökande har varit eller kan väntas bli särskilt omfattande.

Möjligheten för regeringen att meddela undantag gäller exempelvis bestämmelser om bygglov, rivningslov och marklov samt genomförandet av bygg-, rivnings- och markåtgärder. De ska endast gälla ändringar av befintliga byggnader eller nybyggnad av enkla byggnader. Undantagen ska gälla under högst tre år.

Presskontakt Bostadsminister Peter Eriksson:
Carl-Martin Vikingsson, 076-135 38 78

Presskontakt till M:
Ina Kokalari, 072-228 31 91

Presskontakt till C:
Karl-Johan Karlsson, 073-580 12 68

Presskontakt till L:
Jonatan Ohlin, 072-225 27 84

Presskontakt till KD:
Mia Widell, 076-527 25 01

Presskontakt

Carl-Martin Vikingsson
Pressekreterare hos bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson
Telefon (växel) 08-405 10 00