Annika Strandhäll har entledigats, socialförsäkringsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-

Gabriel Wikström har entledigats, folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister

-
Pressmeddelande från Socialdepartementet

Naloxon snabbutreds

Publicerad

Regeringen vill utreda vilka möjligheter som finns i dag för personer utanför sjukvården att använda läkemedlet Naloxon i syfte att motverka överdosering av opioider.

Naloxon är ett läkemedel som fungerar som motgift vid en överdos av opioider t.ex. heroin och morfin. Socialstyrelsen och Läkemedelsverket har sedan tidigare fått i uppdrag att öka tillgängliggörande av Naloxon i syfte att motverka narkotikarelaterad dödlighet. Nu får myndigheterna i uppdrag att analysera och redogöra för vilka möjligheter det finns för att tillgängliggöra Naloxon bredare redan idag. Detta för att förhindra att människor dör av överdosering under tiden som frågan utreds mer grundligt.

– När det handlar om att rädda liv har vi inte råd att vänta längre än nödvändigt. Därför vill vi att Socialstyrelsen tillsammans med Läkemedelsverket snabbutreder vilka möjligheter det finns för att Naloxon ska kunna användas utanför sjukvården så snart som möjligt, säger folkhälso- och sjukvårdsminister Annika Strandhäll.

I det nya uppdraget ingår det att redogöra för alternativ som inte innefattar tredjepartsförskrivning (när förskrivaren ställer ut ett recept på någon annan person än patienten t.ex. nära anhöriga). I uppdraget ingår också att sprida kunskap och information till berörda aktörer om de möjligheter att tillgängliggöra Naloxon som myndigheterna identifierar. Det kan t.ex. handla om information som vänder sig till förskrivare eller brukarorganisationer.

Socialstyrelsen ska rapportera uppdraget till Socialdepartementet senast den 9 juni 2017.

Presskontakt

Karin Boman Röding
Pressekreterare hos socialminister Annika Strandhäll
Telefon (växel) 08-405 10 00