Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Naloxon snabbutreds

Publicerad

Regeringen vill utreda vilka möjligheter som finns i dag för personer utanför sjukvården att använda läkemedlet Naloxon i syfte att motverka överdosering av opioider.

Naloxon är ett läkemedel som fungerar som motgift vid en överdos av opioider t.ex. heroin och morfin. Socialstyrelsen och Läkemedelsverket har sedan tidigare fått i uppdrag att öka tillgängliggörande av Naloxon i syfte att motverka narkotikarelaterad dödlighet. Nu får myndigheterna i uppdrag att analysera och redogöra för vilka möjligheter det finns för att tillgängliggöra Naloxon bredare redan idag. Detta för att förhindra att människor dör av överdosering under tiden som frågan utreds mer grundligt.

– När det handlar om att rädda liv har vi inte råd att vänta längre än nödvändigt. Därför vill vi att Socialstyrelsen tillsammans med Läkemedelsverket snabbutreder vilka möjligheter det finns för att Naloxon ska kunna användas utanför sjukvården så snart som möjligt, säger folkhälso- och sjukvårdsminister Annika Strandhäll.

I det nya uppdraget ingår det att redogöra för alternativ som inte innefattar tredjepartsförskrivning (när förskrivaren ställer ut ett recept på någon annan person än patienten t.ex. nära anhöriga). I uppdraget ingår också att sprida kunskap och information till berörda aktörer om de möjligheter att tillgängliggöra Naloxon som myndigheterna identifierar. Det kan t.ex. handla om information som vänder sig till förskrivare eller brukarorganisationer.

Socialstyrelsen ska rapportera uppdraget till Socialdepartementet senast den 9 juni 2017.

Presskontakt

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.