Näringsministern deltar på seminarium om regelförenkling inom EU

I morgon deltar närings- och innovationsminister Mikael Damberg på seminariet Better regulation - for a more competitive Europe: How can Sweden and other member states contribute? På seminariet deltar även EU-kommissionens förste vice ordförande Frans Timmermans som också är ansvarig kommissionär för frågor som rör bättre lagstiftning.

Tid:
Plats: Industrisalen, Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm

Seminariet anordnas av Näringslivets regelnämnd (NNR) med anledning av Frans Timmermans besök i Stockholm. Fokus för seminariet är EU:s regelförbättring och hur Sverige och andra medlemsstater kan bidra för att minska företagens regelbörda och bli mer konkurrenskraftigt. Närings- och innovationsminister Mikael Damberg kommer att hålla en presentation om sina prioriteringar och sin syn på regelförbättringsarbetet i Sverige.

– Majoriteten av företagen inom EU är små eller medelstora. Regler på EU-nivå påverkar därmed företagen olika. Regeringen arbetar för att regelverket i EU ska vara enkelt i första hand för småföretagarna, säger närings- och innovationsminister Mikael Damberg.

För mer information eller intervjuförfrågningar kontakta Daniel Ferreira.

Kontakt

Daniel Ferreira
Pressekreterare hos närings- och innovationsminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-1355692
e-post till Daniel Ferreira