Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Nationell satsning på elektriska fordon

Publicerad

I dag, den 22 maj, har närings- och innovationsminister Mikael Damberg träffat ledande företrädare från fordonsindustrin, universitet och Göteborgs stad för att diskutera insatser för en stärkt fordonsindustri. Ett resultat av mötet är att Research Institutes of Sweden (RISE) får i uppdrag att ta fram ett förslag på hur en gemensam forskningsmiljö inom elektromobilitet skulle kunna se ut och finansieras tillsammans.

Närings- och innovationsminister Mikael Damberg träffade i dag ledande företrädare från CEVT, Scania, Volvo Cars och Volvokoncernen, samt Chalmers, Uppsala universitet, Linköpings universitet, RISE, Swedish Electromobility Center och Göteborgs stad, för att diskutera en gemensam forskningssatsning som ska göra Sverige världsledande inom elektromobilitet, dvs. fordon som har elektriska motorer för drivning. Syftet med satsningen är att alla parter ska bidra till en gemensam kraftsamling för att stärka forskning och utveckling inom området.

Fordonsindustrin genomgår en radikal omvandling till elektrifierad mobilitet, där utvecklingen går snabbt och alla världens fordonstillverkare arbetar med att vara först ute med den nya tekniken. Sverige har en lång tradition av att vara en stark bilbyggarnation och är ett av världens mest innovativa länder. Nu tas ett förslag fram där syftet är att de stora fordonstillverkarna, akademien och det offentliga samutnyttjar kompetens och forskningsresurser. Det ska ge goda förutsättningar att fortsätta vara en av världens främsta bilbyggnarnationer även i framtiden.

Samtalen har lett till att RISE får i uppdrag att ta fram ett förslag på hur en ny nationell forskningsmiljö ska kunna se ut och finansieras.

Kontakter:

CEVT
Stefan Lundin, 0721-84 35 98

Scania
Åsa Pettersson, 070-388 50 84

Volvo Cars
Christina Zander, 0728-88 96 10

Volvokoncernen
Per-Martin Johansson, 031-322 52 00

RISE
Pia Sandvik, 010-516 62 81

Kontakt

Daniel Ferreira
Pressekreterare hos närings- och innovationsminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00

Swedish Electromobility Center

I Swedish Electromobility Centre deltar fyra industriparter – AB Volvo, Volvo Personvagnar AB, Scania CV AB och Autoliv – och fem tekniska högskolor – Chalmers tekniska högskola, Lunds universitet, KTH, Linköpings universitet samt Uppsala universitet.

Om regeringens strategiska samverkansprogram

Regeringens fem strategiska samverkansprogram grundar sig i Innovationsrådets bedömning om områden där Sverige står inför flera samhälleliga utmaningar. Utmaningar som innebär goda förutsättningar för globalt konkurrenskraftiga lösningar. Det handlar om nya sätt att resa, bo, göra affärer, leva, kommunicera och tillvarata och bevara jordens resurser och ekosystem.

Den viktigaste uppgiften för samverkansprogrammen är utbyte mellan offentliga aktörer, näringsliv och akademi för att hitta innovativa lösningar på dagens samhällsutmaningar och samtidigt stärka Sveriges globala innovations- och konkurrenskraft.