Karolina Skog har entledigats, Miljöminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Miljödepartementet

Naturvårdsverket ska ta fram förslag för att förbjuda uranbrytning

Publicerad

Regeringen ger Naturvårdsverket i uppdrag att utreda hur ett förbud mot utvinning av uran i Sverige bör utformas. Målet är sedan att lämna en proposition till Riksdagen under 2018.

Uran används som bränsle i kärnkraftverk. I Energiöverenskommelsen har regeringen tillsammans med Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna satt som mål att 100 procent av elproduktionen ska vara förnybar år 2040. Med hänsyn till denna målsättning och att uran inte är en förnybar energikälla, är det rimligt att svenska fyndigheter av uran inte utvinns och att kärnkraft som energikälla fasas ut.

−Det är viktigt att vi är tydliga med att Sverige tar omställningen till förnybar energi på allvar. Det här beslutet ger en tydlig signal om att vi i Sverige är beredda att gå före och vara ett internationellt föredöme, säger miljöminister Karolina Skog.

Några av världens största kända urantillgångar finns i Sverige men det sker ingen brytning av uran. Uppdraget är ett första steg mot att säkerställa att uranet i Sverige inte bryts.

Naturvårdsverket ska redovisa uppdraget till Miljö- och energidepartementet senast den 15 september 2017.

Presskontakt

Hanna Björnfors
Politiskt sakkunnig hos miljöminister Karolina Skog
Telefon (växel) 08-405 10 00