Ny policy för EU:s utvecklingssamarbete

Efter långa och intensiva förhandlingar har nu medlemsstaterna enats om EU:s nya utvecklingspolicy – ”The New European Consensus for Development”. Den politiska överenskommelsen godkändes vid rådsmötet på fredagen 19 maj och en signeringsceremoni med rådet, parlamentet och kommissionen planeras i samband med EU:s utvecklingskonferens 7-8 juni. Policyn kommer att gälla både för EU-institutionernas och medlemsstaternas utvecklingssamarbete.

– Det är viktigt att EU har en uppdaterad och solid utvecklingspolicy som bidrar till att genomföra Agenda 2030 för en hållbar utveckling, säger Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat. Vi har kämpat hårt i förhandlingarna för att värna fattigdomsbekämpning som övergripande mål så att EU:s biståndsmedel verkligen gör skillnad för människor som lever i fattigdom.
EU:s nya utvecklingspolicy är anpassad efter Agenda 2030 och de tre dimensionerna av hållbar utveckling. Demokrati, rättsstatens principer, mänskliga rättigheter, jämställdhet, en rättighetsbaserad ansats, deltagande av civilsamhällsorganisationer och utvecklingseffektivitet utgör centrala utgångspunkter.


Under förhandlingarna har Sverige särskilt arbetat och fått genomslag för att policyn måste hålla sig inom ramen för OECD/DACs ODA-kriterier och därmed att militära aktörer inte ska finansieras med biståndsmedel. Sverige har också arbetat hårt och fått genomslag för vikten av alla människors sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter såsom rätt till sin sexualitet, hälsovård och sexualundervisning.


Under rådsmötet diskuterades också de rekordstora humanitära behoven och vad EU kan göra för att möta dem, samt EU:s framtida relation med de 77 afrikanska, karibiska och stillahavsstater som ingår i det så kallade Cotonouavtalet.

Kontakt

Annika Flensburg
Pressekreterare hos minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister Isabella Lövin
Telefon (växel) 08-405 10 00