Nya löner för myndighetschefer m.fl.

Vid dagens regeringssammanträde har regeringen fattat beslut om nya löner för myndighetscheferna m.fl..

Besluten handlar om ny lön för bland andra generaldirektörer, landshövdingar, museichefer och rektorer för universitet och högskolor. Besluten gäller också överdirektörer vid de större myndigheterna samt länsråden vid länsstyrelserna. Totalt rör det sig om cirka 200 personer.

Löneökningarna för gruppen i sin helhet uppgår till 2,20 procent.

De nya lönerna gäller från och med den 1 oktober 2016 och innebär en slutjustering av lönerna under innevarande avtalsperiod, som omfattar tiden 1 oktober 2016 - 30 september 2017.

Beslut om de nya lönerna kan begäras ut från respektive departement och finns tillgängliga så snart de har expedierats.

Kontakt

Regeringskansliets presskommunikatör
Telefon 08–405 22 00