Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Översyn av stridsåtgärdsrätten i syfte att värna kollektivavtalets ställning på den svenska arbetsmarknaden

Publicerad

Den svenska arbetsmarknadsmodellen har bidragit till en stark omställningsförmåga och internationell konkurrenskraft samtidigt som reallönerna ökat under drygt två decennier. Regeringen vill fortsätta utveckla modellen så att den ska tjäna Sverige väl också i framtiden. Den långvariga arbetsmarknadskonflikten i Göteborgs Hamn är dock ett exempel på en situation där den svenska modellen inte fungerar tillfredsställande. Regeringen aviserar därför idag en översyn av stridsåtgärdsrätten i syfte att värna kollektivavtalets ställning på den svenska arbetsmarknaden.

En långtgående rätt att vidta stridsåtgärder är en viktig förutsättning för att säkerställa en hög grad av kollektivavtalstäckning vilket i sin tur är nödvändigt för att den svenska arbetsmarknadsmodellen ska fungera. Konflikträtten ska därför vara fortsatt stark. Det förutsätter dock ett ömsesidigt förtroende mellan parterna och att de gemensamt tar ansvar för att modellen fungerar på avsett sätt.

Den långvariga arbetsmarknadskonflikten i Göteborgs Hamn är ett exempel på en situation där den svenska modellen inte fungerar tillfredsställande eftersom arbetsmarknadens parter inte själva förmår lösa frågan om vilken organisation som ska teckna kollektivavtal.

Mot denna bakgrund meddelade arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson idag på en pressträff i Göteborg att regeringen avser att tillsätta en utredning som ska se över stridsåtgärdsrätten i syfte att värna kollektivavtalets ställning på den svenska arbetsmarknaden.

- Det ska vara ordning och reda på svensk arbetsmarknad. Jag tänker inte ta ställning för någon part i den pågående konflikten, men den svenska modellen måste självklart kunna fungera också i Göteborgs Hamn. Situationen i hamnen är allvarlig och innebär ett hot mot svensk ekonomi och jobben, säger arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson.

En utveckling där stridsåtgärder vidtas i andra syften än att genomdriva krav på kollektivavtalsreglering och där arbetsgivare riskerar att drabbas av stridsåtgärder trots att de redan har ett kollektivavtal äventyrar den svenska kollektivavtalsmodellens legitimitet.

En särskild utredare kommer därför att få i uppdrag att se över reglerna för att vidta stridsåtgärder i en situation där arbetsgivaren redan är bunden av kollektivavtal eller där skälet för att vidta stridsåtgärder är något annat än att uppnå ett kollektivavtal.

Rätten att vidta så kallade sympatiåtgärder, det vill säga stridsåtgärd mot en arbetsgivare i syfte att stödja en lovlig konflikt mellan andra parter, omfattas inte av utredningsuppdraget.

Presskontakt

Natali Sial
Pressekreterare hos arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.