Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Patientkontrakt prövas i Halland, Kalmar och Norrbotten

Publicerad

För att öka förutsättningarna för en mer tillgänglig och samordnad vård beslutar regeringen om en satsning på så kallade patientkontrakt. I Hallands, Kalmars och Norrbottens läns landsting påbörjas nu pilotverksamhet.

Tillgängligheten i och samordningen av hälso- och sjukvården är fortsatt en utmaning. Vården behöver bli mer patientcentrerad inte minst för patienter med flera olika och långvariga kontakter med hälso- och sjukvården. Regeringen har därför beslutat att ge 15 miljoner kronor till tre landsting som ska bedriva pilotverksamhet med patientkontrakt.

Patientkontraktet är en sammanhållen plan över inplanerade vårdinsatser. Kontraktet ska bidra till trygghet för patienten i att veta vilka vårdinsatser som är inplanerade och att de kommer att genomföras inom rimlig tid.

Regeringen har även aviserat en patientmiljard från och med 2018, som bland annat ska användas till att införa patientkontrakt i alla landsting.

Patientkontrakt ska bland annat bidra till:

- ökad samordning av vård, behandling och förebyggande insatser för patienter med flera vårdkontakter.

- att säkerställa att alla patienter får den vård de har behov av inom en rimlig tid, oavsett egen förmåga att själva ta kontakt med och samordna vårdinsatser inom hälso- och sjukvården.

- att fungera som en utökad vårdgaranti och säkerställa att patientens sammanlagda tid för vård och behandling blir så kort som möjligt.

- att patienterna får en översikt över inplanerade vårdinsatser så de kan följa vårdinsatserna steg för steg. Det ska också framgå vart patienten kan vända sig med frågor om de inplanerade vårdinsatserna.

- samverkan mellan vårdgivare och mellan landsting och kommun för att samordna och säkra vårdens övergångar.

Presskontakt

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.

Prenumerera på Socialdepartementets nyheter