Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon miljöminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var hon infrastrukturminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon miljöminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var hon infrastrukturminister.

Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Råd inrättas för långsiktig utveckling av Arlanda

Publicerad

Regeringen har för avsikt att torsdag den 18 maj, på regeringssammanträdet, ta beslut om att tillsätta ett råd för utvecklingen av Arlanda flygplats, luftrummet och anslutande infrastruktur. Tillsättandet av rådet sker inom ramen för den svenska flygstrategin som regeringen lanserade i januari.

 • Människor på rad på Arlanda

  Infrastrukturminister Anna Johansson presenterar några av ledamöterna i Arlandarådet. Från vänster: Maria Rankka, Stockholms Handelskammare, Jonas Abrahamsson, Swedavia AB, Anna Persson Grivas, Luftfartsverket, Ulf Bergh, Sigtuna kommun samt Anders Sundström, Kooperativa förbundet.

  Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

 • Anna Johansson framför bildskärm

  Arlandarådet tillsätts för att skapa bättre förutsättningar för att utveckla Arlanda. Rådet ska fungera som vägledning för regeringen för att utveckla Arlanda, sa infrastrukturminister Anna Johansson

  Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

 • Anna Johansson framför bildskärm

  Arlanda har en viktig roll som tillväxtmotor för den svenska ekonomin och är ett nationellt nav för flygtrafiken, sa infrastrukturminister Anna Johansson när hon lanserade Arlandarådet.

  Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

I dag, den 17 maj, höll infrastrukturminister Anna Johansson en pressträff på Arlanda flygplats där hon aviserade att ett Arlandaråd ska inrättas med uppgift att bidra till regeringens arbete med att långsiktigt utveckla Arlanda flygplats ur ett helhetsperspektiv, som omfattar flygplatsen, luftrummet samt anslutande transporter och infrastruktur på marken men också tillgången till andra flygplatser i Stockholmsregionen.

- Nu startar vi arbetet med att forma Arlandas framtid. Att utveckla Arlanda är viktigt både för jobben genom att främja Sverige som besöks- och handelsnation, bättre tillgänglighet men även för minskad klimatpåverkan och ökat byggande. Jag är särskilt glad över att rådet får en bred sammansättning och består av personer med mycket hög kompetens från många olika områden, säger infrastrukturminister Anna Johansson.

Infrastrukturminister Anna Johansson kommer att vara ordförande för rådet som kommer fungera som ett rådgivande organ för utbyte av erfarenheter mellan berörda aktörer. Från regeringen deltar även statsråden Mikael Damberg och Karolina Skog.

Rådet består av följande personer:

 • Infrastrukturminister Anna Johansson, Ordförande
 • Närings- och innovationsminister Mikael Damberg
 • Miljöminister Karolina Skog
 • Generaldirektör Lena Erixon, Trafikverket
 • Generaldirektör Ann Persson Grivas, Luftfartsverket
 • Verkställande direktör Jonas Abrahamsson, Swedavia
 • Ordföranden Jacob Wallenberg, Investor
 • Verkställande direktör Maria Rankka, Stockholms handelskammare
 • Ordföranden Lena Micko, SKL
 • Kommundirektör Ulf Bergh, Sigtuna kommun
 • Egenföretagaren Peter Norman
 • Ordförande Anders Sundström, Kooperativa förbundet
 • Landshövding Chris Heister, Stockholms län

Rådet består av ordinarie ledamöter men för enskilda rådsmöten kan ytterligare personer bjudas in beroende på dagordningen för det aktuella mötet.

Presskontakt

Maja Zachrisson
Pressekreterare hos infrastrukturminister Anna Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon miljöminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var hon infrastrukturminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon miljöminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var hon infrastrukturminister.