Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Pressmeddelande från Försvarsdepartementet

Regeringen beslutar att göra veterandagen den 29 maj till allmän flaggdag

Publicerad

Regeringen beslutade den 24 maj att veterandagen den 29 maj görs till allmän flaggdag.

Ett högtidlighållande av veterandagen som allmän flaggdag innebär att de svenska veteranerna återkommande uppmärksammas och synliggörs för den bredare allmänheten.


Det är ägnat att öka kunskapen hos befolkningen om veteranernas viktiga insatser och tjäna som en påminnelse om att militära och civila veteraner och deras insatser för fred och säkerhet är av särskild betydelse för Sverige som nation.


De allmänna flaggdagarna regleras i förordningen om allmänna flaggdagar. Beslutet att göra veterandagen den 29 maj till flaggdag innebär en förändring av denna förordning. Dagen ska benämnas veterandagen.


Förordningsändringen träder i kraft den 14 juli 2017.

Presskontakt

Marinette Nyh Radebo
Pressekreterare hos försvarsminister Peter Hultqvist
Telefon (växel) 08-405 10 00