Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon miljöminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon miljöminister.

Pressmeddelande från Miljödepartementet

Regeringen föreslår insatser mot plast i haven

Publicerad

Regeringen vill satsa drygt 100 miljoner kronor per år fram till 2020 på att minska problemen med plast i haven. I ett särskilt paket med insatser i budgetpropositionen för 2018 tar regeringen ett helhetsgrepp om frågan.

Problemen med plast i haven har under den senaste tiden hamnar högt upp på både den nationella och den internationella agendan. Regeringen föreslår nu åtgärder för att minska de negativa miljöeffekterna från plast som finns i naturen och för att undvika att ännu mer plast hamnar där.

Regeringen ser behov av tre saker: minska mängden plast som hamnar i haven och i vår natur, hitta nya material som kan användas istället för plast samt samla upp den plast som hamnat fel.

Regeringen kommer i höstens budgetproposition att föreslås satsningar om drygt 100 miljoner kronor på:

  • Strandstädning och förebyggande åtgärder mot nedskräpning
  • Rening av dagvatten för att förhindra att mikroplaster och farliga ämnen sprids till vattendrag, sjöar och hav
  • Förstärka myndigheternas resurser i arbetet mot mikroplaster
  • Marin pedagogik – öka kunskapen om och engagemanget för haven, särskilt hos barn och ungdomar
  • Innovationer och nya hållbara material
  • Stärkt globalt arbete med plast i haven, mikroplaster och farliga ämnen

Budgetpropositionen för 2018 är en överenskommelse mellan regeringen och Vänsterpartiet.

Presskontakt

Hanna Björnfors
Politiskt sakkunnig hos miljöminister Karolina Skog
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon miljöminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon miljöminister.