Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Regeringen höjer ambitionen i arbetet med att stärka totalförsvaret

Publicerad

Regeringen beslutade den 11 maj 2017 om att uppdra åt Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) att ytterligare främja och utveckla en sammanhängande planering för totalförsvaret. Beslutet innebär att regeringen höjer ambitionerna när det kommer till myndigheternas arbete med krigsplacering och med planering och samverkan i totalförsvarsfrågor.

Den 10 juni 2016 lämnade Försvarsmakten och MSB på uppdrag av regeringen ett förslag till grundsyn omfattande principer för samordning, prioriteringar och resursförstärkningar inför och under höjd beredskap och ytterst i krig.

Beslutet den 11 maj innebär att regeringen höjer ambitionen i totalförsvarsarbetet och att regeringen går vidare med de inkomna förslagen från myndigheterna. Beslutet lyfter fram de frågor som är särskilt prioriterade och Försvarsmakten och MSB får fortsatt uppdrag att främja och utveckla en sammanhängande planering för totalförsvaret. Försvarsmakten och MSB ska bland annat stödja och verka för att samtliga berörda aktörer krigsplacerar den personal som krävs vid höjd beredskap inom civilt och militärt försvar.

Genom till exempel utbildningar, övningar, metodstöd och andra förmågehöjande insatser ska Försvarsmakten och MSB även stödja och verka för att bevakningsansvariga myndigheter samt prioriterade landsting och kommuner senast den 31 december 2018 har stärkt förmågan inom följande områden:

  • planering för stöd till Försvarsmakten under höjd beredskap avseende försörjning av kritiska förnödenheter, egendom och tjänster genom exempelvis avtal, lager, förfogande och ransonering,
  • aktörsgemensam samverkan som möter de höga krav på sekretess och robusthet som ställs vid höjd beredskap, samt
  • planering för att verka från alternativ och/eller skyddad ledningsplats.

Uppdragen ska redovisas senast 22 februari 2019.

Presskontakt

Marinette Nyh Radebo
Pressekreterare hos försvarsminister Peter Hultqvist
Telefon (växel) 08-405 10 00