Ardalan Shekarabi har bytt ansvarsområde, civilminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Finansdepartementet

Regeringen överlämnar skrivelsen Utvecklingen inom den kommunala sektorn till riksdagen

Publicerad

Regeringen har idag överlämnat skrivelsen om utvecklingen inom den kommunala sektorn till riksdagen. I skrivelsen ges en översiktlig redovisning av utvecklingen av ekonomin i kommunerna och landstingen de senaste åren samt utvecklingen av de statliga bidragen till kommunsektorn.

I skrivelsen görs även en översiktlig redovisning av den demografiska utvecklingen i kommunsektorn. Befolkningstillväxten i Sverige har under senare år varit hög. Det finns dock stora skillnader i befolknings­utvecklingen mellan landets kommuner och landsting.

År 2016 redovisade kommunsektorn ett starkt ekonomiskt resultat. Både intäkterna och kostnaderna ökade relativt kraftigt. Intäkterna ökade bl.a. till följd av en stark utveckling av skatteintäkterna och de statliga bidrag som kommunerna erhållit för att finansiera de kostnader som det stora mottagandet av asylsökande och nyanlända gett upphov till, men också till följd av att kommunerna sålt fastigheter. Kostnaderna ökade något långsammare. Det kan till viss del bero på att verksamheterna ännu inte hunnit anpassats till den starka befolkningsutvecklingen. Skuldsättningen ligger på en hög nivå bl.a. till följd av den snabba befolkningsökningen som kräver investeringar.

Statsbidragen till kommuner och landsting uppgick till 180 miljarder kronor 2016, varav 93 miljarder utgjordes av generella statsbidrag och 87 miljarder av riktade statsbidrag. I skrivelsen redovisas ca 80 riktade statsbidrag till kommuner och landsting 2016, 22 bidrag inom hälso- och sjukvården, 9 bidrag inom socialtjänsten och ca 50 bidrag inom skolväsendet.

Presskontakt

Peter Skeppström
Pressekreterare hos civilminister Ardalan Shekarabi
Telefon (växel) 08-405 10 00
Matilda Malmquist Glas
Politiskt sakkunnig hos civilminister Ardalan Shekarabi
Telefon (växel) 08-405 10 00