Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var hon infrastrukturminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var hon infrastrukturminister.

Regeringen skärper gränskontrollerna

Publicerad

Regeringen har beslutat att skärpa och stärka gränskontrollerna samt avveckla id-kontrollerna vid Öresund.

Vi behöver ordning och reda vid Sveriges gränser för att upprätthålla säkerheten. Besluten om både gränskontroller och id-kontroller löper ut i dagarna. Det är av flera skäl viktigt att vi har god kontroll vid våra gränsövergångar.

Regeringen kommer förstärka och förlänga polisens gränskontroller. Vi skärper också kontrollen med fordonsröntgen och kameraövervakning. Detta ger också förutsättning att avveckla de tillfälliga id-kontrollerna vilket kommer att underlätta vardagen för dem som dagligen pendlar mellan Sverige och Danmark.

På Öresundsfärjorna kommer id-kontrollerna att avskaffas men på alla andra färjor kommer det att vara kvar, i enlighet med gällande sjösäkerhetslagstiftning. Självklart är regeringen fullt beredd att snabbt återinföra id-kontrollerna om det skulle behövas. Vi står i nära dialog med våra myndigheter för att kontrollera detta.

Regeringen gjorde det som krävdes för att ta Sverige ur den situation som rådde hösten 2015, och vi kommer att ta ansvar för att vi inte hamnar där igen.

Presskontakt

Miriam Abu Eid
Pressamordnare, Justitiedepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var hon infrastrukturminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var hon infrastrukturminister.