Regeringen stärker arbetet för mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer

Regeringen ger idag Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) i uppdrag att utarbeta fram ett underlag för en ny strategi för mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer.

– Vi ser just nu en mycket allvarlig utveckling. Sedan 2012 har 60 länder vidtagit åtgärder som gör det svårare för civilsamhällesorganisationer, journalister eller människorättsförsvarare att granska makten och ställa beslutsfattare till svars. Detta hotar den demokratiska utvecklingen i världen, säger Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete.


Demokrati samt respekt för mänskliga rättigheter och rättsstatens principer är såväl mål i sig själva som medel för att uppnå andra mål.


– Kvinnors och flickors åtnjutande av de mänskliga rättigheterna är centralt för alla tre dimensioner av hållbar utveckling, demokrati och uppfyllandet av rättsstatens principer. Därför lägger vi som feministisk regering tonvikt vid kvinnors deltagande, säger Isabella Lövin.
Regeringens avsikt är att med förhöjd ambition ta fram en ny strategi som ska gälla för de kommande fem åren, 2018-2022.


Uppdraget ska redovisas till regeringen (Utrikesdepartementet) senast den 30 september 2017.

Kontakt

Martin Kling
Pressekreterare hos minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister Isabella Lövin
Telefon 08-405 10 00
Mobil 070-539 57 29
e-post till Martin Kling