Rymdindustrin i fokus när Helene Hellmark Knutsson besöker USA

Den 21-25 maj reser rymdminister Helene Hellmark Knutsson till Kalifornien, USA, för att bland annat besöka världsledande forsknings- och industriaktörer inom rymdområdet. Syftet är att ta del av den senaste utvecklingen inom rymdsektorn och inhämta kunskap inför regeringens arbete med att ta fram en svensk rymdstrategi. Under resan kommer ministern även besöka Nasas forskningscenter Ames Research Center och rymdbasen Mojave Air and Space Port.

– Jag tycker att det är viktigt att vi har en innovations- och forskningsförmåga inom detta område. Svenska staten satsar cirka 1,7 miljarder kronor per år på rymdverksamhet och nu inleds arbetet med att ta fram en svensk rymdstrategi. Syftet är att få en helhetssyn på samhällsnyttan för Sverige och utforska potentialen för svensk forskning och innovationskraft, säger Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning.

Rymden är en viktig arena för forskning inom frågor om klimat och miljö, men även mer tekniskt orienterad forskning och medicinsk forskning. Rymdtillämpningar och rymdbaserade system har också en central del i olika samhällsfunktioner och näringslivsaktiviteter, exempelvis inom navigation, väderprognoser, kommunikation, finansiella tjänster, jord- och skogsbruk, miljöövervakning, materialutveckling och transporter.

I Sverige pågår även arbetet med att undersöka förutsättningarna för att utveckla den svenska rymdbasen Esrange utanför Kiruna till att kunna sända upp små satelliter i omloppsbana. Under USA-resan kommer Helene Hellmark Knutsson därför att besöka flera ledande aktörer inom området, bland annat Millennium Space Systems, Boeing samt Planet där det blir en guidad tur vid tillverkningen av minisatelliten Cubesat.

Under resan kommer ministern bland annat besöka:

  • Nasa Ames Research Center
  • Mojave Air and Space Port
  • Millennium Space Systems
  • Boeing och deras satellitfabrik
  • Planet
  • The Aerospace Corporation
  • Ett lunchseminarium hos Nordic Innovation House
  • Institute for the Future
  • Stanforduniversitetet

Kontakt

Jens Petersen
Pressekreterare hos Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning
Telefon (växel) 08-405 10 00