Samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan besöker Halland

Onsdagen den 10 maj besöker samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan bland annat Ringhals kärnkraftverk för att samtala om energiomställningen, betydelsen av en trygg energiförsörjning till konkurrenskraftiga priser och hur vi kan tillvarata den energikompetens som finns i Halland.

Under eftermiddagen reser energiministern vidare till Ullared för att tala på Sveriges Energiföreningars RiksOrganisations årsmöte (SERO) samt Svensk Vindkraftsförenings årsmöte (SVIF). Dagen avslutas med ett öppet möte i Falkenberg kring segregation och ökad jämlikhet där Ibrahim Baylan deltar i egenskap av statsråd.

Program:

10.45 Besök på Ringhals kärnkraftverk
Plats: Ringhals, 432 85 Väröbacka.

14.30 Tal vid SERO:s och SVIF:s årsmöte samt mottagande av SolarSuperState Association pris för vindkraftutbyggnad per capita
Plats: Ullared Gekås Hotel, stora lokalen, Danska vägen 2, Ullared

16.30 Öppet möte om hur vi minskar segregationen och ökar jämliketen i Falkenberg, Halland och Sverige
Plats: Fabos (kommunala bostadsbolaget) lokal på Utmarksvägen, Falkenberg

Besöken är öppna för media. Tid för frågor finns.

För mer information och anmälan av deltagande kontakta tf pressekreterare Jens Petersen.

Kontakt

Jens Petersen
Tf. pressekretererare hos samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan
Mobil 070-293 69 35