Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Satsning på forskning om framtidens arbetsmarknad och arbetsrelaterad ohälsa

Publicerad

Regeringen har gett Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte) i uppdrag att inrätta ett tioårigt nationellt forskningsprogram om arbetslivsforskning. Syftet är att öka kunskapen om hur digitaliseringen och automatiseringen påverkar arbetsmarknaden, öka kunskapen om arbetsrelaterad ohälsa, arbetsmiljöns hälsoeffekter och diskriminering i arbetslivet.

Regeringen anser att det finns flera utmaningar på arbetslivsområdet som behöver mötas med mer forskningsbaserad kunskap. Utmaningarna rör bland annat strukturomvandlingar i arbetslivet där nya yrken uppstår och gamla försvinner och den ökade digitaliseringen ger effekter på efterfrågan på arbetskraft, nya krav på kompetensförsörjningen samt arbetskraftsmigrations påverkan på arbetsvillkoren.

– Sverige behöver förbereda sig för en arbetsmarknad där allt fler behöver omskola sig på grund av de förändringar som digitaliseringen och automatiseringen för med sig. Det behövs också mer kunskap om förebyggande arbetsmiljö för att minska sjukfrånvaron och risken för att människor skadas och slits ut i sitt yrke. Det är alldeles nödvändigt om vi ska ha ett arbetsliv där människor orkar och vill jobba högre upp i åldrarna, säger Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning.

Det behövs även fördjupad kunskap om arbetsmiljöns hälsoeffekter och de samhällsekonomiska och företagsekonomiska effekterna av en god arbetsmiljö. Överlag har Sverige en god fysisk arbetsmiljö, men det finns tecken på brister i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön inom den kvinnodominerade välfärdssektorn. Kunskaper om förutsättningarna för ett längre arbetsliv är viktiga för att bryta ökningen av sjukfrånvaron. Det behövs även ökad kunskap om uppkomst och omfattning av diskriminering i arbetslivet.

Det nationella forskningsprogrammet om arbetslivsforskning aviserades i regeringens forskningspolitiska proposition. I uppdraget ingår att ta fram en koordinerande och strategisk forskningsagenda. Satsningen omfattar en successiv ökning av Fortes anslag med 60 miljoner kronor till 2019 av arbetslivsforskningen.

Presskontakt

Jens Petersen
Pressekreterare hos Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon minister för högre utbildning och forskning.