Statssekreterare Vikmång i Indien för att diskutera stärkt energisamarbete

Nils Vikmång, statssekreterare hos samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan, besöker Delhi 15-16 maj för att stärka det bilaterala samarbetet på energiområdet.

Resan är en uppföljning på förra årets ministermöten mellan samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan och Indiens energiminister Piyush Goyal.

Nils Vikmångs besök ska stärka den energipolitiska dialogen mellan Sverige och Indien samt främja forsknings- och innovationsutbytet mellan svenska och indiska företag. Energimyndighetens Innovationsaccelerator genomför ett arrangemang tillsammans med den indiska industriorganisationen Confederation of Indian Industry (CII) som för samman små och medelstora indiska och svenska företag i energibranschen. Nils Vikmång deltar också, i egenskap av ordförande för Forum för smarta elnät, vid två rundabordssamtal som kopplar ihop indiska och svenska lösningar på området.

Besöket sammanfaller med handelsminister Ann Lindes besök för bilaterala handelsöverläggningar.

Kontakt

Adriana Haxhimustafa
Tf pressekreterare hos samordnings- och energi­minister Ibrahim Baylan
Telefon (växel) 08-405 10 00