Svensk-norskt samarbete för att förhindra HIV-smitta från mor till barn i fängelser

FN:s straffrättsliga kommission (CCPCJ) antog idag en viktig resolution om att länder ska stärka sina ansträngningar för att förhindra att hiv-smitta överförs från mor till barn i fängelser. För att kunna uppnå detta måste hivpositiva kvinnor i fängelse erbjudas en rad olika insatser. Resolutionen presenterades gemensamt av Sverige och Norge.

- Det internationella samfundet har under senare år haft stora framgångar i sina ansträngningar att förhindra överföring av hivsmitta från mor till barn. Tyvärr är kvinnor i fängelser en bortglömd grupp i många länder. Med antagandet av denna resolution har vi tagit ett stort steg framåt för att säkerställa att denna utsatta grupp kvinnor får nödvändig vård och att deras barn får födas utan hiv, säger Sveriges biståndsminister Isabella Lövin.

- Idag har det tagits ett stort steg framåt som visar att världssamfundet tar ansvar och kommer att göra allt som är möjligt för att förhindra att barn föds med hiv i fängelser runt om i världen, säger Norges utrikesminister Børge Brende.
- Ett barn som föds i fängelse får en mycket svår start i livet. Vi måste förhindra att dessa barn får hiv som födelsegåva, fortsätter Børge Brende.

I de flesta länder är hiv bland kvinnor i fängelse mycket vanligare än i samhället i stort, och andelen smittade är högre än bland manliga fångar. I vissa afrikanska länder är över 70 procent av kvinnliga fångar hivpositiva. Utan tillgång till läkemedel och nödvändig hälsovård överför en stor andel hivpositiva kvinnor viruset till sina barn. Vid användning av antiretrovirala läkemedel minskar sannolikheten att viruset överförs under graviditet eller via amning. Utan behandling uppskattas ett av tre barn som är födda till hivpositiva mödrar att födas med hiv. Med optimal behandling är motsvarande siffra endast två barn av 1 000 födda.

Världen har rönt stora framgångar med program för att förebygga överföring av hivsmitta från mor till barn. År 2015 fick 77 procent av gravida kvinnor med hiv behandlingen, jämfört med endast 3 procent 10 år tidigare. Hivinfektioner hos barn halverades mellan åren 2010 och 2015 (från cirka 300 000 per år till cirka 150 000).

UNAIDS har det övergripande ansvaret för hiv och aids i FN-systemet, medan FN:s fackorgan för narkotikafrågor och bekämpande av brottslighet (UNODC) ansvarar för frågor som rör hiv hos drogberoende och hiv i fängelser. FN:s straffrättsliga kommission (CCPCJ) är ett styrande organ inom UNODC.

Detta är första gången FNs straffrättsliga kommission antar en egen resolution om förebyggande av hivsmitta från mor till barn.

Resolutionen antogs med konsensus. Andorra, Armenien, Australien, Chile, Costa Rica, Ecuador, Europeiska Unionens medlemsländer, Indien, Kenya, Liechtenstein, Nigeria, Schweiz, Sydafrika, Thailand och Vietnam var medförslagsställare.

Kontakt

Annika Flensburg
Pressekreterare hos minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister Isabella Lövin
Telefon (växel) 08-405 10 00