Sverige kraftsamlar för att rädda haven

Just nu pågår Havs- och vattenforum i Göteborg, ett årligt möte om allt som rör hav och vatten. I år riktas särskilt fokus på globala havsfrågor och hur Sverige kan visa ledarskap inför FN:s stora havskonferens i juni.

Sverige har tillsammans med Fiji tagit initiativ till Havskonferensen, The Ocean Conference, som äger rum i New York den 5-9 juni. Under en vecka samlas ledare från hela världen för att diskutera vad som behöver göras för att rädda haven och nå det globala utvecklingsmål som handlar om haven. Isabella Lövin, Sven-Erik Bucht och Karolina Skog deltar under mötet.

Havskonferensen är den första stora FN-konferensen som fokuserar på haven och dess resurser, och också den första som handlar om ett av de 17 globala målen för hållbar utveckling (Agenda 2030).

- Det är första gången som hela världens länder sätter sig ner och verkligen krokar arm för att tillsammans rädda världshaven. Levande hav är avgörande för utvecklingen i världen. Det är också en fråga som har fått alldeles för lite fokus i internationella klimatdiskussionerna, säger minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat Isabella Lövin.

En av frågorna som kommer att vara i fokus är plast i haven. Marin nedskräpning har blivit ett allvarligt miljöproblem och ett av de största hoten mot våra hav. Upp emot 13 miljoner ton skräp hamnar i haven varje år och den största delen är plast.

- De negativa effekterna av nedskräpning är många och konsekvenserna är både miljömässiga, sociala och ekonomiska. Vi måste få fram nya material som är snällare mot naturen, förhindra att ännu mer plast hamnar i haven och även se till att den plast som hamnat fel samlas upp, säger miljöminister Karolina Skog.

Ett annat område som kommer stå i fokus i New York är hur de näringar som är beroende av haven ska bli mer hållbara.

- Miljarder människor är helt beroende av havet som inkomst- och näringskälla och det är avgörande att vi tar hand om haven på ett hållbart sätt. Genom att tillsammans komma tillrätta med globala problem, som för hårt fisketryck och illegalt fiske, kan haven fortsätta vara den livsviktiga resurs de är, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

Kontakt

Annika Flensburg
Pressekreterare hos minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister Isabella Lövin
Telefon (växel) 08-405 10 00
Hanna Björnfors
Politiskt sakkunnig hos miljöminister Karolina Skog
Telefon (växel) 08-405 10 00
e-post till Hanna Björnfors, via registrator
Maria Soläng
Pressekreterare hos landsbygdsminister Sven-Erik Bucht
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-2061947
e-post till Maria Soläng