Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon miljöminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon miljöminister.

Pressmeddelande från Miljödepartementet

Sverige ratificerar Minamatakonventionen om kvicksilver

Publicerad

Regeringen har fattat beslut om att Sverige ska ratificera Minamatakonventionen om kvicksilver. FN-konventionen begränsar och förbjuder kvicksilver i både produkter och industriella processer från och med 2020. Sverige blir part till konventionen tre månader efter att ratifikationen har gjorts.

Minamatakonventionen kommer innebära att länder måste minska eller fasa ut sin användning av kvicksilver, sluta bryta kvicksilver och bättre kontrollera sina utsläpp så att miljöpåverkan minskar både globalt och i Sverige. Kvicksilver kan transporteras långa sträckor och majoriteten av tillförseln till Sverige kommer från utlandet.

– Kvicksilver har sedan länge varit en prioriterad fråga för Sverige och vi var en av initiativtagarna till Minamatakonventionen. Det är ett historiskt framsteg att konventionen kommer att träda ikraft inom kort och jag är glad att Sverige nu kan bidra till att konventionen uppfylls, säger miljöminister Karolina Skog.

I nuläget har 43 stater ratificerat Minamatakonventionen. Den träder i kraft när 50 stater har ratificerat, vilket kommer uppnås när Sverige tillsammans med EU och flera medlemsstater nu ratificerar konventionen. Ikraftträdandet kommer bidra till att världen närmar sig de gränsvärden som finns för kvicksilver i våra vatten och i fisk.

EU-länderna har under 2016 förhandlat fram ett gemensamt regelverk för att uppfylla konventionens krav. Den nya EU-förordningen om kvicksilver kommer att träda i kraft och publiceras inom kort.

Presskontakt

Hanna Björnfors
Politiskt sakkunnig hos miljöminister Karolina Skog
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon miljöminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon miljöminister.

Om Minamatakonventionen

Minamatakonventionen om kvicksilver antogs 2013 i FN. Konventionen reglerar samtliga delar av kvicksilvrets livscykel, från brytning till avfallshantering, inklusive utsläpp till luft. Konventionen reglerar användningen av kvicksilver i både produkter och i industriella processer, genom begränsningar och förbud som i de flesta fall gäller från 2020.