Gustav Fridolin har entledigats, Utbildningsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Sverige stärker stödet till sex- och samlevnadsundervisning, sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter samt hiv/aids-information globalt

Publicerad

Sverige, via Sida (Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete) ger ytterligare 10 miljoner kronor till FN-organet Unescos globala arbete med sex- och samlevnadsundervisning, sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter samt hiv/aids-information. Utbildningsminister Gustav Fridolin kommer i dag på Unesco i Paris underteckna ett avtal tillsammans med Unescos generaldirektör Irina Bokova om ett stöd för organisationens arbete med dessa frågor.

Det stärkta stödet är ett svar från Sverige på nedskärningarna till SRHR-frågor globalt. Det finns i dag en stor oro bland likasinnande givare, där Sverige ingår, om vilka effekterna blir när andra länder kraftigt skär ner stödet till sex- och samlevnadsundervisning, sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter samt hiv/aids-information. Tidigare har Sverige tillsammans med Belgien, Nederländerna och Danmark tagit initiativ till She Decides för att mobilisera finansiellt och politiskt stöd till sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR). Dagens utökade stöd till Unesco är ett led i arbetet för att utöka kvinnor och flickors rätt att bestämma över sin egen kropp.

– Att Sverige kan stärka sitt stöd till Unescos arbete är viktigt för jämställdheten och i arbetet för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Sverige spelar en stor roll i arbetet för jämställdhet, hbtq-rättigheter och unga kvinnors hälsa och rättigheter. Unesco spelar en avgörande roll i arbetet för att alla elever i skolan ska ha tillgång till en bra sex- och samlevnadsundervisning, säger utbildningsminister Gustav Fridolin.

Fakta

Enligt WHO (2012) så sker 19 miljoner födslar i åldersgruppen upp till 10-19 år, varav 95% sker i utvecklingsländer. 2 miljoner födslar sker före 15 års ålder (UNFPA 2013). Uppskattningar gjorda av Unesco visar att tillgång till sex- och samlevnadsundervisning minskar barnäktenskapen med 64% och att bli med barn före 17 års ålder med 59%.

Kontakt

Emma Stark
Pressekreterare hos utbildningsminister Gustav Fridolin
Telefon (växel) 08-405 10 00