Uppsala universitet fortsätter att utbilda statligt anställda inom mänskliga rättigheter

Regeringen ger Uppsala universitet i uppdrag att fortsatt förvalta och vidareutveckla kompetensutvecklingsinsatser om mänskliga rättigheter för statligt anställda. Uppdraget är en del i regeringens strategi för det nationella arbetet med mänskliga rättigheter.

Uppdraget bygger vidare på och utvecklar ett uppdrag som Uppsala universitet har haft sedan 2014 och som avslutades 2016. Detta innebär att Uppsala universitet ska fortsatt förvalta och vidareutveckla den webbaserade introduktionen i mänskliga rättigheter samt utarbeta och genomföra verksamhetsanpassade och praktiskt inriktade utbildningsinsatser om de mänskliga rättigheterna för berörd personal på olika nivåer i ett urval av statliga myndigheter.

Syftet med uppdraget är att statligt anställd personal får förståelse för sin roll som ansvarsbärare och har tillräcklig kunskap om de mänskliga rättigheterna och deras innebörd.

Uppdraget till Uppsala universitet ska även bidra till Sveriges genomförande av Agenda 2030, som bl.a. syftar till att förverkliga alla människors mänskliga rättigheter.

Kontakt

Kristoffer Talltorp
Pressekreterare hos kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke
Telefon (växel) 08-405 10 00