Utrikesdepartementet släpper rapport om arbetet med de globala målen

Välkommen till seminarium fredag 19 maj om regeringens arbete med Addis Ababa Action Agenda och rapporten Towards achieving the 2030 Agenda and the sustainable development goals.

Tid:
Plats: Rosenbads konferenscenter

Föranmälan krävs: Anmäl dig genom att mejla till isatou.bah@gov.se

FN:s tredje internationella konferens om utvecklingsfinansiering som ägde rum i Addis Abeba i juli 2015 resulterade i ett nytt globalt ramverk för finansiering av hållbar utveckling – Addis Ababa Action Agenda. Som medel för genomförande och genom sin operativa ansats utgör Addis-agendan en viktig och integrerad del av arbetet med Agenda 2030 och de globala målen.

Regeringen ser Addis-agendan som en viktig vägledning för den omfattande resursmobilisering som behövs för att vi ska nå de globala målen. På kommande Financing for Development Forum (FfD-Forum) i New York 22–25 maj kommer Sverige därför att presentera en rapport med exempel på verksamhet inom olika sektorer som kopplar till åtaganden i agendan. Tanken med den svenska rapporteringen är att stimulera en verksamhetsorinterad och exempeldriven dialog på forumet.

Med anledning av Sveriges rapport och kommande FfD-Forum bjuder regeringen därför in till ett seminarium för presentation och diskussion kring syfte och innehåll i rapporten samt kring Addis-agendans betydelse generallt för genomförandet av Agenda 2030 och de globala målen.

Ulrika Modéer, statssekreterare hos Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat, inleder seminariet. Medverkar gör även bland annat Måns Fellesson, kansliråd vid enheten Global Agenda på Utrikesdepartementet, samt representanter för Sida, SEB, Skanska och Amnesty International.

Seminariet:
Tid: 19 maj 09.30 – 11.00
Plats: Rosenbads konferenscenter

Rapporten: Towards achieving the 2030 Agenda and the sustainable development goals: Report on the implementation of the Addis Ababa Action Agenda on Financing for Development – A compilation of operative examples