Margot Wallström har entledigats, utrikesminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Utrikesminister Margot Wallström reser till Albanien, Bosnien och Hercegovina samt Kosovo

Publicerad

Utrikesminister Margot Wallström träffar stats- och regeringschefer, företrädare för oppositionen, utrikesministerkollegor och representanter för det civila samhället i Albanien, Bosnien och Hercegovina samt Kosovo den 3-5 maj.

Syftet med resan är att diskutera den inrikespolitiska situationen i länderna, den regionala dynamiken på västra Balkan liksom EU-närmandeprocesserna. Samtalen kommer att fokusera på politisk stabilitet, regionalt samarbete, reformer för att garantera grundläggande fri- och rättigheter inklusive för kvinnor, stärka rättsstaten, bekämpa organiserad brottslighet och korruption samt främja socioekonomisk utveckling. Utrikesministern kommer även att understryka vikten av offentlig dialog för att motverka negativt inflytande från externa aktörer som underminerar ländernas EU-närmande och bidrar till instabilitet.

Sverige är en av de största bilaterala givarna till de tre länderna och stödet fokuseras på deras EU-närmande inom områdena: ekonomisk utveckling, demokrati och mänskliga rättigheter samt miljö och klimat.

Presskontakt