Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Utrikesminister Margot Wallström reser till Albanien, Bosnien och Hercegovina samt Kosovo

Publicerad

Utrikesminister Margot Wallström träffar stats- och regeringschefer, företrädare för oppositionen, utrikesministerkollegor och representanter för det civila samhället i Albanien, Bosnien och Hercegovina samt Kosovo den 3-5 maj.

Syftet med resan är att diskutera den inrikespolitiska situationen i länderna, den regionala dynamiken på västra Balkan liksom EU-närmandeprocesserna. Samtalen kommer att fokusera på politisk stabilitet, regionalt samarbete, reformer för att garantera grundläggande fri- och rättigheter inklusive för kvinnor, stärka rättsstaten, bekämpa organiserad brottslighet och korruption samt främja socioekonomisk utveckling. Utrikesministern kommer även att understryka vikten av offentlig dialog för att motverka negativt inflytande från externa aktörer som underminerar ländernas EU-närmande och bidrar till instabilitet.

Sverige är en av de största bilaterala givarna till de tre länderna och stödet fokuseras på deras EU-närmande inom områdena: ekonomisk utveckling, demokrati och mänskliga rättigheter samt miljö och klimat.

Presskontakt

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.