Margot Wallström har entledigats, utrikesminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Wallström och Lövin inviger Sipri Stockholm Forum om fred och utveckling

Publicerad

Utrikesdepartementet och Stockholms internationella fredsforskningsinstitut (Sipri) arrangerar tillsammans det fjärde och årliga Stockholmsforumet för fred och utveckling. Årets forum äger rum den 3 - 4 maj i Stockholm.

Utrikesminister Margot Wallström och ministern för internationellt utvecklingssamarbete och klimat Isabella Lövin öppningstalar vid forumet, tillsammans med ministrar från bland annat Somalia och Liberia.

- Sipri bidrar här till att samla olika aktörer från hela världen för att utbyta erfarenheter och ge praktiska råd om hur arbetet för konfliktförebyggande och fredsbyggande kan stärkas, säger Margot Wallström. Inte minst för vårt arbete i FN:s säkerhetsråd är det mycket betydelsefullt att få del av praktiska erfarenheter från de som arbetar konkret i konfliktländer.

- Utvecklingssamarbetet spelar en central roll för länder som strävar efter fredlig konfliktlösning, framhåller Isabella Lövin. Våra erfarenheter från Internationella dialogen för freds- och statsbyggande kan utgöra inspiration för fler länder, och för det multilaterala systemet.

Stockholmsforumet är ett tillfälle då akademiker, politiker och civilsamhälle sammanstrålar för att diskutera aktuell forskning, utveckla policy och dela praktiska erfarenheter.

Temat för årets Stockholmsforum är positiva erfarenheter av fredsbyggande ("Sustaining peace: What works"). Det finns global samsyn och gemensamma åtaganden från FN på policynivå, exempelvis genom Sustaining Peace-agendan och Agenda 2030. Stockholmsforumet syftar till att konkretisera hur dessa åtaganden kan genomföras på landnivå.

På deltagarlistan finns bland andra Jan Eliasson och en handfull ministrar från ett urval konflikt- och postkonfliktländer, liksom experter från Världsbanken, EU- och FN-systemet. I övrigt stor närvaro av civilsamhällesrepresentanter och akademiker.

För mer information om Sipri-forumet:
Ms Stephanie Blenckner, Communications Director, Sipri
Telefon: +46 8 655 97 47
Mobil: +46 708 655 360
E-post: blenckner@sipri.org

Kontakt

Annika Flensburg
Pressekreterare hos minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister Isabella Lövin
Telefon (växel) 08-405 10 00