110 nybörjarplatser fördelas på tre nya kompletterande utbildningar för personer med utländsk utbildning

(Ny version) Regeringen har beslutat om antalet platser för tre av de nya kompletterande utbildningarna för personer med utländsk utbildning. Totalt rör det sig om motsvarande 50 nybörjarplatser på kompletterande utbildning för apotekare, 30 nybörjarplatser för psykologer och 30 nybörjarplatser för socionomer.

- För personer som kommer till Sverige med en utländsk högskoleutbildning kan möjligheten att komplettera den vara avgörande för etablering på den svenska arbetsmarknaden. Regeringens satsningar på kompletterande utbildningar är därför viktiga steg för att Sverige ska bli bättre på att ta tillvara den utbildning och kunskap de tar med sig, säger Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning.
 
Regeringen tog under 2016 beslut om att 19 universitet och högskolor ska starta kompletterande utbildningar för personer med utländsk utbildning inom tretton olika områden. I dag har regeringen beslutat om volymer för de nytillkomna kompletterande utbildningarna för apotekare, psykologer och socionomer. Utbildningarna är planerade att starta höstterminen 2017.

Antal nybörjarplatser på kompletterande utbildning för apotekare 2017

Uppsala universitet: 30 platser

Göteborgs universitet: 20 platser

Antal nybörjarplatser på kompletterande utbildning för psykologer 2017

Uppsala universitet: 15 platser

Lunds universitet: 15 platser

Antal nybörjarplatser på kompletterande utbildning för socionomer 2017

Stockholms universitet: 30 platser
 
Vid dimensioneringen av utbildningarna har hänsyn tagits till lärosätenas förutsättningar att tillhandahålla högkvalitativ utbildning och behovet att trygga kompetensförsörjningen inom områden där det i dag råder brist på utbildad arbetskraft.

Rättelse

Den förra versionen av pressmeddelandet innehöll felaktig information om lärosäte.

Kontakt

Helena Paues
Pressekreterare hos Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning
Telefon (växel) 08-405 10 00