50 miljoner till skydd av havsmiljöer i utvecklingsländer

Idag under Havskonferensen på FN i New York annonserar Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat, att Sverige ska gå in med 50 miljoner kronor i en ny fond för att stödja utvecklingsländer som hotas av försämrad havsmiljö.

- Vi har ett ansvar att hjälpa fattiga kustländer och små- önationer vars liv och hem hotas av den allvarliga utvecklingen i haven. En hållbar miljö och ett hållbart klimat är avgörande för att utrota fattigdom och skapa välstånd, säger Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat.

Blue Action Fund lanseras under Havskonferensen och ska främja miljöskydd i utvecklingsländer genom att stärka bevarande av marina och kustnära miljöer, skydda utrotningshotade marina arter och stärka hållbart nyttjande av marina resurser. Fonden ska också hjälpa små-önationer och låglänta utvecklingsländer att stå bättre rustade mot klimatförändringarnas effekter som bidrar till vattennivåhöjningar och extremväder som hotar miljontals människors hem. Mer än 90 % av de människor som är beroende av fiske och akvakultur för sin inkomst bor i utvecklingsländer.

Situationen är kritisk:

• Ca 30 % av världens fiskbestånd är överfiskade, medan ca 60 % är fullt nyttjade.
• 90 % av sjöfåglar har plast i sina magar.
• 67 % av korallreven är allvarligt hotade
• 35 % av mangroveträsken är borta/utdöda.

Sverige och Fiji är initiativtagare till Havskonferensen som äger rum 5-9 juni och är den största FN-konferens om haven hittills.

Mer information här: https://oceanconference.un.org/

Kontakt

Annika Flensburg
Pressekreterare hos minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister Isabella Lövin
Telefon (växel) 08-405 10 00