Per Bolund har bytt ansvarsområde, från den 5 februari är han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister

-

Finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Finansdepartementet

500 miljoner till kommuner och landsting som särskilt bidrar till att minska arbetslösheten

Publicerad

Regeringen avser att i höstens budgetproposition föreslå att 500 miljoner kronor avsätts för att stärka skola, vård och omsorg och stötta kommuner och landsting som anställer personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Tillsammans med tidigare presenterade förslag avser regeringen att investera 5 nya miljarder i välfärden i höstens budget.

De extra pengarna kommer att kunna användas fritt av kommun och landsting. De kan till exempel gå till att anställa fler i skola, vård och omsorg, men också till ökade möjligheter till handledning vid nyanställningar eller insatser för att förbättra arbetsmiljön.

- Under högerregeringens åtta år med ofinansierade skattesänkningar fick välfärden stå tillbaka. För att kunna anställa fler i skolan, vården och omsorgen kommer regeringen nästa år att satsa ytterligare 5 miljarder på välfärden. Totalt innebär det att vi har satsat över 30 miljarder i skolan, vården och omsorgen nästa år, säger finansminister Magdalena Andersson

Det föreslagna stödet riktar sig till de kommuner och landsting som satsar på att anställa personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Alla kommuner och landsting ska kunna ta del av stödet beroende på hur många personer som de anställer med hjälp av extratjänster. Extratjänster är en anställningsform för personer som har svårt att få jobb även på en gynnsam arbetsmarknad. Staten betalar hela lönen för dessa personer, för att möjliggöra att fler får in en fot på arbetsmarknaden.

- Vi vet att många medarbetare i skolan, vården och omsorgen har svårt att få tiden att räcka till. Genom ett stöd till dem så får fler äldre en möjlighet att få gå en promenad i solen och lärarna kan få hjälp med administration och att skapa lugn och ro i våra skolor, säger biträdande finansminister Per Bolund.

Förslagen inför budgetpropositionen bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Vänsterpartiet.

Presskontakt

Gösta Brunnander
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Isabel Lundin
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-296 46 38‬
e-post till Isabel Lundin
Anna Söderström
Pressekreterare hos finansmarknads- och konsumentminister Per Bolund
Telefon (växel) 08-405 10 00