Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

75 miljoner kronor till kommuner, landsting och länsstyrelsers arbete med civilt försvar

Publicerad

Mot bakgrund av den säkerhetspolitiska utvecklingen i närområdet samt händelser som visat på samhällets sårbarhet, har regeringen tillsammans med Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna kommit överens om ytterligare satsningar för att stärka arbetet med civilt försvar. Uppgörelsen har skett inom ramen för Försvarsbeslutet 2015.

Med anledning av förslag i vårändringsbudgeten har regeringen i dag beslutat om 60 miljoner kronor i ökade medel till kommuner och landsting för att stärka deras arbete med civilt försvar.

Även länsstyrelserna får ökade resurser om 15 miljoner kronor för att stärka sina förutsättningar att bedriva en ändamålsenlig totalförsvarsplanering, bland annat när det gäller stöd till kommuner och samverkan med berörda aktörer.

I våras beslutade regeringen att ge Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) i uppdrag att föreslå hur arbetet med krisberedskap och den återupptagna planeringen för det civila försvaret bör utvecklas inom kommuner och landsting.
Regeringen tar nu ytterligare steg för en ambitionshöjning i arbetet med det civila försvaret. Med dessa åtgärder förbättras förutsättningarna att fortsätta arbetet med den återupptagna totalförsvarsplaneringen.

– Kommuner och landsting har en viktig roll inom civilt försvar och det återupptagna arbetet med totalförsvarsplanering. Länsstyrelserna är högsta civila totalförsvarsmyndighet och ger bland annat stöd till kommuner och andra berörda aktörer. De medel som nu skjuts till kan stärka det betydelsefulla planeringsarbete som har påbörjats runtom i landet, säger Anders Ygeman.

Presskontakt

Fredrik Persson
Pressekreterare hos inrikesminister Anders Ygeman
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.