Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Arbetsgivare ska tidigt stödja anställda åter till hälsa och arbete

Publicerad

Regeringen föreslår i en lagrådsremiss åtgärder för att stärka sjukskrivnas möjlighet till tidigt stöd och rehabilitering från arbetsgivaren. Bland annat ska arbetsgivaren inom 30 dagar från den första sjukdagen ta fram en plan tillsammans med den anställde om hur denne ska komma tillbaka till arbete. Vänsterpartiet stödjer lagrådsremissen.

- Ska fler kunna komma tillbaka måste mer göras tidigt. Vi vill ge arbetsgivarna ett tydligare rehabansvar tidigt i sjukskrivningarna, säger socialförsäkringsminister Annika Strandhäll.

Likaså föreslår regeringen att det nuvarande stödet till arbetsgivare utvidgas från att bara omfatta utredande insatser, till att bli ett arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd som gäller för planering, genomförande och uppföljning av anpassnings- och rehabiliteringsåtgärder.

- Arbetsgivarna får mer stöd att hjälpa sina anställda tillbaka genom ett stärkt statligt stöd till rehabilitering, säger socialförsäkringsminister Annika Strandhäll.

Till skillnad mot det nuvarande stödet som har ett tak på 7000 kronor, ska det nya arbetsplatsinriktade rehabiliteringsstödet kunna lämnas till en arbetsgivare med högst 10 000 kronor per arbetstagare och år, med ett tak på 200 000 kronor per arbetsgivare.

Förslagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2018.

Presskontakt

Victor Harju
Pressekreterare hos socialminister Annika Strandhäll
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.