Åsa Regnér har entledigats
Barn-, äldre- och jämställdhetsminister

-

Åsa Regnér besöker politikerveckan i Järva

Fredag den 16 juni besöker barn-, äldre och jämställdhetsminister Åsa Regnér politikerveckan i Järva för att bland annat diskutera äldreomsorgen.

Tid:

Politikerveckan i Järva 2017 arrangeras av en den ideella föreningen the Global Village. Syftet med Politikerveckan i Järva är bland annat att samla politiken och medborgarna för att motverka utanförskapet i förorterna, skapa förutsättningar för boende att engagera sig i politiken samt att sätta lokalinvånarnas frågor på den politiska agendan.

Åsa Regnér kommer på plats att besöka utställningarna på Spånga IP samt delta i ett politikersamtal om hälsa, sjukvård och äldreomsorg. Politikersamtalet äger rum 16.00-17.00.

Åsa Regnér är tillgänglig för media under eftermiddagen. Kontakta pressekreterare Joanna Abrahamsson.

Kontakt

Joanna Abrahamsson
Pressekreterare hos barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér
Telefon (växel) 08-405 10 00

Åsa Regnér på sociala medier

Prenumerera på Socialdepartementets nyheter