Åsa Regnér har entledigats
Barn-, äldre- och jämställdhetsminister

-

Åsa Regnér tar emot nationell demensstrategi

Torsdag den 29 juni klockan 14.30 tar äldreminister Åsa Regnér emot Socialstyrelsens underlag till nationell strategi för demensområdet. Det sker på Solrosens dagverksamhet i Upplands Bro.

Tid:
Plats: Solrosens dagverksamhet, Kvistabergsvägen 4, Upplands Bro

Media är välkomna att delta under överlämnandet. Kontakta pressekreterare Joanna Abrahamsson.

I Sverige lever cirka 160 000 personer med demenssjukdom. Antalet personer med sjukdomen ökar kraftigt i samband med att befolkningen blir äldre. Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram ett underlag för en bred nationell strategi och plan för prioriterade insatser inom demensområdet. Denna strategi presenteras under torsdagen.

Kontakt

Joanna Abrahamsson
Pressekreterare hos barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér
Telefon (växel) 08-405 10 00