Sven-Erik Bucht har entledigats, landsbygdsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Åtgärdspaket för stärkt forskning, innovationskraft och samverkan i livsmedelskedjan

Publicerad

Den 1 juni beslutar regeringen om ett tredje åtgärdspaket kopplat till regeringens handlingsplan för livsmedelsstrategin. Satsningarna i paketet syftar till att stärka forskningen och ökar innovationskraften inom den svenska livsmedelssektorn. Även samverkan inom sektorn ska utvecklas för näringens utvecklingsförmåga och konkurrenskraft. Sammanlagt omfattar åtgärderna 78 miljoner kronor mellan 2017-2019.

- Om vi ska nå målet om en ökad matproduktion kan vi inte ha gårdagens svar på morgondagens frågor. Vi måste ligga i framkant både vad det gäller forskning och innovation. Därför satsar regeringen i åtgärdspaket 3 över 70 miljoner på just forskning och innovation. Det är viktigt för en livsmedelsindustri i världsklass, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

- Livsmedelsbranschen är Sveriges fjärde största industrigren, och hela livsmedelskedjan är väldigt viktig för jobben och utvecklingen på både landsbygderna och i städerna. För att göra den mer konkurrenskraftig krävs en ökad samverkan mellan livsmedelssektorns aktörer. Därför får Tillväxtverket i uppdrag att aktivt stötta branschens etablering av en gemensam organisation, som ägs och drivs av företagen själva, säger landsbygdsministern.

Åtgärdspaket 3 innehåller fyra åtgärder:

  • Nationellt forskningsprogram för livsmedel: Forskningsrådet Formas tilldelas 50 miljoner kronor under perioden 2017-2019 för att ta fram ett långsiktigt tvärvetenskapligt forskningsprogram för livsmedelssektorn som ska stärka behovsmotiverad forskning, öka fokus på produktutveckling och innovation samt kommersialisera forskningsresultat.
  • Forskarskola för industridoktorander: Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, tilldelas 15 miljoner kronor från regeringen under perioden 2017-2019 för att inrätta en forskarskola för industridoktorander. Industridoktorander är anställda i företag som bedriver forskning på hel- eller deltid. Satsningen är alltså finansierad av såväl offentliga medel som av privata aktörer.
  • Utveckla inkubation i livsmedelskedjan: Vinnova tilldelas 9 miljoner kronor under perioden 2017-2019 för att utveckla företagsinkubatorer i livsmedelskedjan. Inkubatorer och acceleratorer arbetar med att stödja företag i tidiga skeden och med att få dessa företag att växa.
  • Etablering av en samverkansarena för livsmedelssektorn: Tillväxtverket tilldelas 4 miljoner kronor under perioden 2017-2019 för att stödja livsmedelskedjans aktörer att etablera en samverkansarena, som ska ägas och drivas av aktörerna själva. En företagens samverkansarena kommer stärka livsmedelssektorn.

I åtgärdspaket 1 och 2 som presenterats under våren 2017 satsas 58 respektive 115,7 miljoner kronor. Totalt satsar regeringen en miljard på livsmedelsstrategins genomförande under mandatperioden.

Presskontakt

Maria Soläng
Pressekreterare
Telefon (växel) 08-405 10 00

Livsmedelsstrategin

Den nationella livsmedelsstrategin med sikte mot år 2030 är den första svenska livsmedelsstrategin som omfattar hela livsmedelskedjan. En långsiktig strategi ska bidra till att potentialen för hela livsmedelskedjan nyttjas fullt ut. Det innebär en ökad och hållbar produktion av mat som kan leda till fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet och ge konsumenter bättre förutsättningar att göra medvetna val.