Peter Eriksson har entledigats, minister för internationellt utvecklingssamarbete

-

Bostads- och digitaliseringsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Bättre täckning och kvalitet för mobila nät på landsbygden

Publicerad

I går fattade regeringen beslut om att stora delar av 700 MHz-bandet från och med den 1 november 2017 får användas till annat än marksänd tv. Detta innebär att frekvenserna kan användas för att skapa bättre täckning och kapacitet för användare av mobilt bredband, särskilt på landsbygden.

- Datatrafiken i mobilnäten fortsätter öka kraftigt. Mellan 2015 och 2016 ökade den med 35 procent. Samtidigt saknas tillräcklig täckning på flera ställen på landsbygden. Nu ges mobiloperatörerna möjlighet att möta upp den ökade efterfrågan på högre datakapacitet och förbättra täckningen i hela landet, säger digitaliseringsminister Peter Eriksson

- 700 MHz-bandet är också en grundstomme för utvecklingen av 5G-tekniken, alltså nästa generations mobila kommunikationssystem, fortsätter Eriksson.

Beslutet är anpassat efter hur flytten av tv-näten är planerade. Men också utifrån de behov som aktörerna inom allmän ordning, säkerhet, hälsa och försvar kan ha för att kunna kommunicera på ett effektivt sätt.

Post- och telestyrelsen (PTS) ges med detta beslut möjlighet att inleda ett nytt auktionsförfarande för 700 MHz-bandet.

Presskontakt

Carl-Martin Vikingsson
Pressekreterare hos bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson
Telefon (växel) 08-405 10 00