Peter Eriksson har entledigats, Minister för internationellt utvecklingssamarbete

-

Bostads- och digitaliseringsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Byggskador ska kartläggas

Publicerad

Regeringen ger idag Boverket i uppdrag att kartlägga byggskador vid nybyggnation eller renovering. Uppdragets syfte är att ge en bild av förekomsten av byggskador och de fastighets- och samhällsekonomiska konsekvenser dessa orsakar.

- Det höga byggtempot har lett till en växande oro för byggfel och andra misstag. Därför är det viktigt att vi får en klarare bild av situationen ser ut på byggmarknaden runt om i landet, säger bostadsminister Peter Eriksson.

Boverket ska:

  • kartlägga förekomsten av byggskador vid ny- och ombyggnation.
  • analysera eventuella mönster i förekomsten av byggskador, huvudsakliga orsaker till att byggskador uppstår och möjliga incitamentsproblem som kan identifieras t.ex. beroende på upplåtelseform.
  • bedöma de samhällsekonomiska konsekvenserna kopplade till förekommande byggskador och skadornas effekter på bygg- och fastighetsmarknaden.

Uppdraget ska genomföras i samråd med Kommittén för modernare byggregler (dir. 2017:22). Boverket bör även samråda med relevanta myndigheter, kommuner och organisationer (såsom försäkringsbolag och andra branschrepresentanter).

Presskontakt

Carl-Martin Vikingsson
Pressekreterare hos bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson
Telefon (växel) 08-405 10 00