Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.

Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Den svenska livsmedelsexporten ska öka

Publicerad

För att stärka de svenska livsmedelsföretagens exportförmåga anställer nu Regeringskansliet en exportsamordnare. Samordnarens uppgift är att arbeta mot företag, regioner och livsmedelsaktörer i Sverige och hjälpa dem att nå ut till nya marknader.

I den nationella livsmedelsstrategin, som riksdagen klubbade 20 juni 2017, och som pekar ut riktningen för den svenska livsmedelspolitiken fram till 2030, är livsmedelsexporten en uttalad insats. Sverige ska öka sin livsmedelsexport och regeringen stärker därför arbetet med livsmedelsföretagens exportförmåga och internationalisering genom en rad satsningar, bland annat genom att tillsätta Johan Krallis Anell som exportsamordnare.

- Svenska livsmedel står för hög kvalitet, god djurhållning och låg antibiotikaanvändning - det är värden som allt mer efterfrågas globalt. Genom att exportera mera kan Sverige flytta fram positionerna, det är viktigt för jobben och en hållbar tillväxt. De svenska företagens exportförmåga måste stärkas och därför tillsätter regeringen Johan Krallis Anell som exportsamordnare, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

- Exportåtgärderna i kombination med våra satsningar på forskning och innovation kommer att bidra till att stärka livsmedelsindustrins internationella konkurrenskraft, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

Johan Krallis Anell kommer närmast från Livsmedelsföretagen där han var CSR-, hållbarhets- och delbranschansvarig. Han har tidigare även arbetat inom Regeringskansliet på Landsbygdsdepartementet.

Andra exportsatsningar som regeringen har gjort inom ramen för livsmedelsstrategin är inrättandet av ett samverkansråd som ska öka livsmedelssektorns tillträde till marknader utanför EU samt ett utökat exportprogram med särskilt fokus på små och medelstora företag. 2015 tillsatte regeringen också ett lantbruksråd i Kina och i sommar bildas ett "Team Sweden Livsmedel".

Presskontakt

Maria Soläng
Pressekreterare
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.

Livsmedelsstrategin

Den nationella livsmedelsstrategin med sikte mot år 2030 är den första svenska livsmedelsstrategin som omfattar hela livsmedelskedjan. En långsiktig strategi ska bidra till att potentialen för hela livsmedelskedjan nyttjas fullt ut. Det innebär en ökad och hållbar produktion av mat som kan leda till fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet och ge konsumenter bättre förutsättningar att göra medvetna val.