Den svenska modellen som strategi för inkluderande tillväxt

En stor offentlig sektor kan vara positiv för tillväxten givet ett antal förutsättningar. Det visar en rapport som Finansdepartementet publicerar i dag. Rapporten ger en samlad beskrivning av den svenska modellen.

Sverige har under en lång tid lyckats kombinera en hög tillväxt med ett relativt högt och jämlikt fördelat välstånd. Syftet med den rapport som publiceras idag är att tydliggöra hur den svenska modellen fungerar för att främja en inkluderande tillväxt.

- I den nationalekonomiska litteraturen beskrivs det ibland som en paradox att de nordiska länderna uppvisar så hög tillväxt "trots" en stor offentlig sektor. Men den svenska modellen har istället varit en förutsättning för att Sverige toppar internationella mätningar över sysselsättning och tillväxt. Det förutsätter dock att rättigheter villkoras av skyldigheter. Den svenska modellen är en viktig stomme för regeringens politik och ska fortsatt stärkas, säger finansminister Magdalena Andersson.

De tre grundpelarna i modellen är:

  • En arbetsmarknad som underlättar omställning med en aktiv arbetsmarknadspolitik och starka parter.
  • En generell välfärdspolitik som tar tillvara individens potential.
  • En ekonomisk politik inriktad på öppenhet och stabilitet.

Ordning och reda i de offentliga finanserna, en hög grad av tillit till systemet, hög sysselsättning samt starka och jämbördiga parter på arbetsmarknaden är viktiga förutsättningar för att modellen ska fungera.

Kontakt

Isabel Lundin
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-296 46 38
e-post till Isabel Lundin, via registrator