Dialogseminarium om lärarförsörjningen i Umeå

Onsdag 7 juni bjuder Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, in skolhuvudmän samt företrädare från fackförbund, universitet, högskolor och studentkårer i Västerbotten, Norrbotten, Jämtland och Västernorrland till ett samtal om vad som krävs för att möta den akuta lärarbristen och klara lärarförsörjningen i framtiden.

Tid:
Plats: Kommunfullmäktigesalen, Rådhusesplanaden 6 i Umeå

Att möta behovet av fler lärare och vända kunskapsutvecklingen i skolan är två av regeringens högsta prioriteringar. För att lyckas behövs en välfungerande samverkan mellan universitet och högskolor, skolhuvudmän och staten. Därför bjuder Helene Hellmark Knutsson in till ett regionalt dialogseminarium i Umeå den 7 juni. Förhoppningen är att under mötet fånga upp och sprida goda exempel på hur lärarförsörjningen och samverkan mellan berörda aktörer kan förbättras samt diskutera det gemensamma ansvaret för att möta lärarbristen.

– För att alla elever ska få möta kompetenta och behöriga lärare krävs både hårt arbete och mer samarbete. Det har varit väldigt givande att resa landet runt och lyssna in de goda idéer och exempel som finns regionalt. Jag ser nu fram emot att få ta del av Norrlandsregionens erfarenheter och tankar kring vad som fungerar bra och vad som behöver förbättras, säger Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning.

Media är välkomna att delta under hela seminariet.

Kontakt

Jens Petersen
Pressekreterare hos Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning
Telefon (växel) 08-405 10 00