Energiministrar diskuterar EU:s mål för energieffektivisering

Energiministrarna träffas i Luxemburg den 26 juni för ett möte i rådet för transport, telekommunikationer och energi (TTE). Ministrarna väntas fatta beslut om EU-mål för energieffektivisering till 2030 och om regler för byggnaders energiprestanda. Därefter väntar förhandlingar med Europaparlamentet hösten 2017.

Kommissionen presenterade i slutet av 2016 ett paket med lagförslag, 'Ren Energi för alla i Europa'. Ett av förslagen gäller en ändring av energieffektiviseringsdirektivet för att höja ambitionerna för det EU-gemensamma målet för energieffektivisering till 2030.

– Från svensk sida kommer vi i förhandlingarna att stödja kommissionens förslag att höja EU:s energieffektiviseringsmål till 30 % fram till 2030 och att göra målet bindande på EU-nivå. Ökad energieffektivisering kan underlätta för EU att nå långsikta mål vad gäller klimat, försörjningstrygghet och konkurrenskraft. Det är viktigt mot bakgrund av Parisavtalet, säger samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan.

Därutöver väntas rådet besluta om en gemensam position vad gäller reviderade regler för byggnaders energiprestanda inför förhandlingar med Europaparlamentet. Ministrarna väntas också diskutera EU-mål för sammanlänkning av elnäten inom EU och det maltesiska ordförandeskapet kommer att presentera en lägesrapport kring pågående EU-förhandlingar.

Kontakt

Gunilla Hjalmarson
Pressekreterare hos samordnings- och energi­minister Ibrahim Baylan
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-545 70 79
e-post till Gunilla Hjalmarson, via registrator