EU- och handelsminister Ann Linde besöker Washington

EU- och handelsminister Ann Linde besöker Washington den 6-9 juni. Syftet med resan är att träffa svenska företag, skapa kontakter med den nya administrationen och diskutera amerikansk handelspolitik. Under besöket kommer Ann Linde även att träffa företrädare för kongressen, tankesmedjor och representanter för den amerikanska fackföreningsrörelsen.

Sverige och USA har en god och bred ekonomisk relation. USA är Sveriges viktigaste handelspartner utanför EU. Vårt handelsutbyte leder till jobb och välstånd på båda sidor av Atlanten. Svenska företag skapar över 330 000 arbetstillfällen i USA och i Sverige sysselsätts 140 000 personer genom handeln med USA.

1400 amerikanska företag är etablerade i Sverige. Statsrådet kommer att ha möten på USA:s Department of Commerce och med USA:s handelsrepresentant (USTR). Ann Linde ska även träffa företrädare för kongressen för att få en djupare inblick i dess arbete kring handel och ekonomi.

Under besöket kommer Linde även att träffa svenska företag, representanter för den amerikanska fackföreningsrörelsen och några tankesmedjor för att bland annat diskutera strukturomvandling och dess relation till handelspolitiken. Hon kommer även att vara huvudtalare vid Washington International Trade Associations (WITA) Intensive Trade Seminar för att presentera svensk handelspolitik.

Kontakt

Darina Agha
pressekreterare hos EU- och handelsminister Ann Linde
Mobil 072 708 16 27
e-post till Darina Agha