EU- och handelsminister Ann Lindes engagemang i Almedalen

EU- och handelsminister Ann Linde besöker måndagen 3 juli till onsdagen 5 juli Almedalen och deltar i både seminarium, paneler och medieaktiviteter kopplade till EU- och handelsministerportföljen.

Seminarieprogrammet i urval:

Hur ledarskap för hållbarhet kan vända kris till framgång, Hagainitiativet, Stockholm Environment Institute
Måndag 3 juli kl 09.45-10.45
Plats: Länsstyrelsens Trädgård, Korsgatan 4

Ödesval Europa - Det europeiska samarbetets framtid, PES
Måndag 3 juli kl 11.00-12.00
Plats: Tunnbindaregatan 16, Trädgården

Vinna eller försvinna i Asien – vad krävs för att inte missa Asiens tillväxtpotential?, Dagens Industri och BuS
Måndag 3 juli kl 13.00–14.00
Plats: Dagens industris arena vid Donners plats

Visionärt seminarium om EU:s framtid
Måndag 3 juli kl 14.00–15.00
Plats: Europahusets paviljong nr 514 Strandvägen

Hållbarhet och handel, Concord
Måndag 3 juli 16.00–16.45
Plats: Södra kyrkogatan 6 (Tidningen Syres scen)

Sveriges roll i den globala handelspolitiken
Måndag 3 juli kl 18.15–18.45
Plats: Västsvenska arenan

Den Globala Konsumenten, Svensk Handel
Tisdag 4 juli kl 09.00-09.20
Plats: Kårhuset Rindi

Fordonsindustrin och världshandelns utmaningar, BIL Sweden, Motorbranschens riksförbund
Tisdag 4 juli 11.00–11.45
Plats: Campus Gotland, Sal B25, Cramérgatan 3

USA:s new economic agenda - what will the effects be on growth, interest rates and trade?, Dagens Industri
Tisdag 4 juli 12.20–12.50
Plats: Dagens industris arena vid Donners plats

EU:s kris och krishanteringsförmåga, FBA
Tisdag 4 juli kl 13.00–13.45
Plats: S:t Hansgatan 11

Vårt ekonomiska läge – utmaningar och möjligheter i en politiskt orolig tid, Swedbank
Tisdag 4 juli kl 13.50-14.00
Plats: Volters gränd 8

Brexit – What does it mean to Ireland, Sweden and the future of the EU?, Europaparlamentets informationskontor
Tisdag 4 juli kl 14.10–14.45
Plats: Europatältet

Hur påverkas svenska företag av en amerikansk skattereform, Brexit och nya internationella skattetrender?, PwC
Onsdag 5 juli kl 10.00–11.00
Plats: Hästgatan 9

Hur ska vi fördela globaliseringens vinster på ett bättre sätt?
Onsdag 5 juli kl 11.00–12.00
Plats: Europatältet

Nyckeln till exportframgång, Almi, Business Sweden, EKN, SEK
Onsdag 5 juli kl 13.30–14.00
Plats: Best Western Strand Hotel, Strandgatan 34

EU-handslag med region Gotland
Onsdag 5 juli kl 14.15–15.00
Plats: Residenset, ingång Strandgatan 1

 

Kontakt

Darina Agha
Pressekreterare hos EU- och handelsminister Ann Linde
Mobil 072-708 16 27
e-post till Darina Agha