Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Finansdepartementet

Färdig utformning av resolutionsavgiften presenteras

Publicerad

I en lagrådsremiss som beslutas idag den 8 juni 2017 föreslår regeringen att resolutionsavgiften ökas för 2018 men trappas av fr.o.m. 2019 och att målnivån för resolutionsavgiften inte tas bort.

- Vi har tittat noga på de remissvar som inkommit. Vår bedömning är att vårt nya förslag är väl avvägt, säger finansmarknadsminister Per Bolund.

Banksektorn gör stora vinster och det är i goda tider som risker för den finansiella stabiliteten – t.ex. genom ökad skuldsättning och stigande tillgångspriser – byggs upp.

Det talar enligt regeringens uppfattning för att avgiftsuttaget till resolutionsreserven – såsom föreslås i promemorian "Ett ökat avgiftsuttag till resolutionsreserven" – bör ökas. Samtidigt finns skäl att ta intryck av remisskritiken mot promemorians förslag. Det gäller inte minst vissa av de invändningar som Finansinspektionen, Riksgäldskontoret och Sveriges riksbank framför.

- Sverige har en stor, koncentrerad och växande banksektor. Det innebär att det i Sverige finns behov av en stor resolutionsreserv, säger finansminister Magdalena Andersson.

Mot den bakgrunden föreslår regeringen att

  • resolutionsavgiften ska vara 0,125 procent av avgiftsunderlaget för 2018, 0,09 procent för 2019 och 0,05 procent fr.o.m. 2020 fram tills fonden beräknas vara fylld 2025.
  • målnivån för resolutionsavgiften (tre procent av de garanterade insättningarna) kvarstår oförändrad.

Som tidigare kommunicerats föreslås ändringen gälla från 1 januari 2018.

Kontakt

Gösta Brunnander
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Isabel Lundin
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-296 46 38‬
e-post till Isabel Lundin
Anna Söderström
Pressekreterare hos finansmarknads- och konsumentminister Per Bolund
Telefon (växel) 08-405 10 00